Het Rijk van Dommel en Aa

 

Evi van de Logt, Veerle Rooijackers, Merle Savelsberg, Pim Weelde

 

Februari - Juli 2017, Tutor: Marcel Musch

 

Dit project is in samenwerking met het Rijk van Dommel en AA, Waterschap AA en Maas, Waterschap de Dommel, ZLTO, agrariërs, studenten van de HAS en studenten van de TU/e. Het project gebied, Rijk van Dommel en AA, bestaat uit zeven gemeenten; Eindhoven, Helmond, Sommeren, Laarbeek, Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo. Eén van de uitdagingen in dit gebied is de klimaatverandering. In de zomer van 2016 hebben hevige regenbuien, hagelbuien en storm overstromingen en schade veroorzaakt aan agrarische bedrijven. Klimaat verandering heeft verschillende invloeden op het landschap. In de eerste kaart zijn de natte, droge en tussen gebieden af te lezen. In de toekomst zullen de droge gebieden droger worden en de natte gebieden natter waardoor de bruine tussen gebieden kleiner zullen worden. Daarnaast treden de wateren steeds vaker buiten hun oevers door o.a. hevige regenbuien. De uitdaging voor dit project was om de beschikbare kennis, data en instrumenten (die invloed hebben op de relatie tussen landbouw en water) over klimaat adaptatie te combineren tot verschillende scenario’s in het gebied van Rijk van Dommel en AA.

 

Vanuit het onderzoek hebben we kunnen concluderen dat klimaatverandering, verstedelijking, recreatiedruk, vergrijzing van agrarische sector, schaalvergroting, de bodem onafhankelijkheid van gewassen en de veranderde grondwaterstand veel invloed zullen hebben op het landschap. Het landschap zal gaan veranderen en hier moeten we op inspelen.

Gebruik de onderstaande knop om het volledige project via een interactieve website te verkennen, alsook de input van de studenten te ontdekken onder het tablad "5. Scenario's".

 

 

 

Het Rijk van Dommel en Aa